Nu inschrijven

Op deze pagina kunt u zich inschrijven voor de gekozen training of opleiding. De naam en datum van de gekozen training worden automatisch ingevuld in het onderstaande formulier. Vul de verdere gegevens aan en uw inschrijving is compleet.
Wilt u een team aanmelden? Neem dan via het contactformulier contact met ons op.

Voorwaarden van inschrijving:
1. De Klant moet het inschrijfformulier volledig en naar juistheid invullen.
2. De Klant moet de opleidingskosten vóór aanvang van de lessen betalen, tenzij schriftelijk anders met de Klant is overeengekomen.
3. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer NIDI Bedrijfsopleidingen de inschrijving voor een opleiding of training schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop NIDI Bedrijfsopleidingen schriftelijk de inschrijving voor een opleiding of training aan de Klant heeft bevestigd.

Algemene voorwaarden

NIDI Bedrijfsopleidingen

T 088 032 2400
E info@nidibedrijfsopleidingen.nl

Fultonbaan 56
3439 NE Nieuwegein