Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Opleiding Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Doordat werkenden steeds langer moeten doorwerken kan dit leiden tot verminderde inzetbaarheid, lagere productiviteit en hogere kosten. De adviseur van nu moet met innoverende oplossingen komen om dit te voorkomen. Door middel van de opleiding adviseur duurzame inzetbaarheid zal je veel over deze oplossingen leren.

Deze oplossingen zal je voor moeten gaan dragen aan HR om financiele consequenties voor te zijn. Dit ga je doen door middel van een organisatie breed gedragen duurzaam inzetbaarheidsplan, een boeiende mix van factoren waar jij orde in gaat brengen om vervolgens strategische stappen voor te stellen aan de organisatie.

Leerprofiel

De opleiding Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI) voor de adviseur leert je denken vanuit bedrijfseconomische invalshoeken. Deze invalshoeken combineer je met adequate kennis op het gebied van Employee Benefits en Duurzame inzetbaarheid.

Na het volgen van deze opleiding kan je jezelf professioneel inzetbaarheidsadviseur noemen. Dat is het hoogste niveau in Nederland binnen dit vakgebied. Je bent in staat om op strategisch niveau een gefundeerde risicoanalyse te maken voor jouw organisaties.

Leerdoelen van deze leergang zijn als volgt:

  • Het kunnen herleiden en problematiseren van de adviesvraag in termen van Duurzame Inzetbaarheid;
  • Het herkennen van potentiële risico’s op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid;
  • Het kunnen creëren van “eigenaarschap”;
  • Het bepalen en uitvoeren van geschikte en toepasbare KPI’s en scorecards;
  • Het kunnen maken van praktisch haalbare aanbevelingen voor jouw organisatie, waarbij aandacht is besteed aan het implementatietraject;
  • Het zijn van een stevige gesprekspartner voor leidinggevende en directie, met daarbij een overstijgende kijk op organisatievraagstukken en financiële afwegingen;
  • Het formuleren van een op strategisch niveau Duurzame Inzetbaarheidsplan voor jouw organisatie.

Examen voor de opleiding adviseur duurzame inzetbaarheid

Alle leerstof dien je te kunnen vertalen naar de praktijk. Dit wordt gedaan door middel van een examen. Het af te ronden examen bestaat uit een businesscase die je schrijft voor één van je klanten of voor je eigen organisatie. Op basis van een organisatie brede inventarisatie wordt een advies gegeven voor verbetering en/of innovatie ten behoeve van de organisatie.

Na een schriftelijk beoordeling zal dit rapport middels een mondeling examen worden toegelicht en door de examencommissie worden beoordeeld.

Na het succesvol afronden van deze opleiding word je ingeschreven in het onafhankelijke register Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid van SKDI, Stichting Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid. Dit is het enige onafhankelijke register in Nederland onder notarieel toezicht.

Direct inschrijven