RSBA®

Opleiding RSBA® (Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur)


De opleiding tot Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur is de eerste opleiding in Nederland die organisatievraagstukken op gebied van verzuim en re-integratie niet alleen bedrijfskundig benaderd, maar ook volgens het bottom up principe. Daarbij is de filosofie van de opleiding gestoeld op het Belangenmodel. Het belangenmodel gaat ervan uit dat zowel werkgever als medewerker in relatie tot verzuim en re-integratie te maken krijgen met sociaal-medische, financiële als juridische aspecten. Een Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur herkent al deze facetten en kan, rekening houden met al deze perspectieven, een organisatiebreed advies geven.

Doel van de opleiding
De opleiding heeft als doel jou op te leiden tot de professionele organisatieadviseur en volwaardige gesprekspartner voor directieleden/management. Een Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur beschikt over breed spectrum aan kennis en weet de input van alle professionals die een rol hebben in het vakgebied van verzuim en re-integratie, naar waarde in te schatten. Een Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur weet de rode draad herkennen vanuit de verschillende verzuimdossiers, koppelt dit aan de operationele en financiële stromingen binnen de organisatie, kan dit vertalen naar (beleids)ontwikkelpunten én weet dit vervolgens over te brengen aan directie/management.

Deze leergang is speciaal voor afgestudeerde RADI® adviseurs.

Inhoud van de opleiding
De opleiding is verdeeld in thema’s die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je leert deze thema’s met elkaar te verbinden en je kan na het volgen van deze opleiding echt samenhangend adviseren.

De thema's in de opleiding zijn

Blok 1 - Re-integratiekunde (verdiepingsmodule)
Het leren herkennen van de spreekwoordelijke rode draad in (complexe) verzuimdossiers staat centraal. Hoe daar mee om te gaan in het structureel oplossen en hoe dat te vertalen naar beleidsmatig advies? Verkrijgen van inzicht in de diverse rollen en belangen bij re-integratie, het zoeken naar passend werk en het maximaal benutten van loonwaarde en passend werk. Het kaderen van absorptievermogen. Je krijgt handvatten aangereikt om casuïstiek- en zelfs afdeling overstijgend te re-integreren én te adviseren. Dit doe je vanuit een overstijgende bedrijfskundige invalshoek, rekening houdend met financiële en juridische kaders.

Vanzelfsprekend ga je daar zelf ook mee aan de slag. Daarnaast krijg je inzicht in de theorie rondom belastbaarheid en belastbaarheidsmodellen. Het medisch arbeidsongeschiktheid-criterium komt aan bod evenals de verschillen tussen een FML en een IZL en hoe e.e.a. zich verhoudt tot schadelast en re-integratierichtingen.

Blok 2 - Effectieve gespreksvoering
Het voeren van een beleidsmatig adviesgesprek met o.a. directie en Raad van Bestuur kent een andere dynamiek en aanpak dan een motiverend of oplossingsgericht gesprek met een leidinggevende of verzuimende medewerker. In deze module wordt aandacht besteed aan jouw ontwikkeling en verdieping van deze vaardigheden.. Hoe bereid je een dergelijk gesprek voor? Wat voor adviseur wil je zijn? Welke informatie breng je over? Het leren herkennen van je eigen denkvoorkeuren én die van je gesprekspartner(s) biedt mogelijkheid om je advies te beter laten beklijven. En welke denkvoorkeuren komen nu het meeste voor bij welke organisatielagen?

Blok 3 - Verandermanagement
Je verkrijgt meer inzicht in organisatiestructuren en krijgt verschillende theorieën aangereikt. Ook wordt er aandacht besteed hoe je als (extern) adviseur de verschillende belangen binnen een organisatie kan her- en onderkennen en hoe je daar vervolgens rekening mee kan houden in aanpak. Theoretische modellen in relatie tot verandermanagement worden afgewisseld met praktijksituaties.

Duur en studiebelasting van de opleiding

De opleiding duurt ongeveer 4 maanden, onderbroken door vakanties. Je volgt 11 masterclasses van 09.30 uur tot 16.30. uur in Nieuwegein. De studiebelasting naast de lessen is afhankelijk van onderwerp, maar gemiddeld bedraagt dit 4-6 uur per maand.
Je wordt geacht een aantal boeken en/of readers te lezen.

 • De lesduur totaal: 63 uur
 • Businesscase: 40 uur
 • Lezen/voorbereiden: ca 15 uur
 • Totaal studiebelasting: 118 uur

 • Om deze module te kunnen volgen, heb je de opleiding Adviseur Inzetbaarheid via NiDi Bedrijfsopleidingen met goed gevolg afgerond, of je beschikt over een RADI of RCDI inschrijving.

  Examen

  Het examen bestaat uit twee delen. Het opstellen van een businesscase. (Je rapport is maximaal 32 pagina’s groot) en je geeft een presentatie voor de examencommissie waarin je je bevindingen in de businesscase verdedigd.

  Je presentatie duurt maximaal 20 minuten waarin je je boodschap overbrengt en jouw aanpak kernachtig uiteenzet. Na deze presentatie vindt een dialoog plaats over jouw businesscase.

  Na het behalen van het diploma mag jij je “Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur” noemen en de toevoeging RSBA achter je naam plaatsen als de inschrijving in het Register is gehonoreerd.

  De naam RSBA is beschermd en eigendom van de Beroepsfederatie Duurzame Inzetbaarheid en Sociale Bedrijfskunde. Om je te kunnen laten inschrijven en de naam RSBA te mogen gebruiken, dien je naast het behalen van het diploma, je ook te conformeren aan de gedragscode en nascholingsbijeenkomsten te volgen in het kader van je permanente educatie.

  Boeken

  Je syllabus bouw je op tijdens de lessen. Daarnaast lees je deze boeken:
 • Ontketen vernieuwing van Arend Ardon
 • Verwaarloosde organisaties van Joost Kampen
 • Investering

  De kosten van deze opleiding zijn € 3.150 euro.
  Inbegrepen zijn: alle materialen, boeken, presentaties, documentatie, syllabus, digitale Leeromgeving, koffie, thee, water, soep en broodjesbuffet.

  Direct inschrijven

  Schrijf je hieronder direct in. De start van de opleiding is 17 november 2019 tot en met juni 2020.